طی بخشنامه ای سقف صادرات سال های اول و دوم فعالیت های کارت بازرگانی تعیین و واحد های تولیدی از این سقف معاف شدند.

بدین ترتیب برای کارت های بازرگانی در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم ۲۰۰۰۰۰۰ دلار سقف صادراتی تعیین شد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2021 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ