اخبار اتاق

تصويبنامه هیات وزیران در خصوص تعيين فهرست محصولات و صنايع تبديلی مربوط به وظايف وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن وتجارت


تصويبنامه هیات وزیران در خصوص تعيين فهرست محصولات و صنايع تبديلی مربوط به وظايف وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن وتجارت

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تعیین میشود:

اتاق بازرگانی خرمشهر


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید