اخبار اتاق

برگزاری یازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC) در شهر ریودوژانیرو – برزیل۲۰۱۹


با توجه به برگزاری یازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC) که در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در شهر ریودوژانیرو – برزیلRio 2019 12-14 June برگزار خواهد شد، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم که مایل به حضور در کنگره مذکور می باشند تقاضا می شود آمادگی خود را با ذکر نام شرکت و متقاضیان بافکس شماره ۸۸۵۰۸۰۴۶ داخلی ۳ به این اتاق اعلام نمایند.

اطلاعات بیشتر در آدرس اینترنتی برگزارکننده یافت می‌شود:

http://www.worldchamberscongress.org/


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید