اخبار اتاق

برای دوره ای چهار ساله؛ رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی خرمشهر مشخص شد


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر؛ رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق خرمشهر در دوره نهم مشخص شدند.

نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی خرمشهر ظهر امروز پس از ابلاغ اعتبارنامه های اعضای جدید هیات نمایندگان این اتاق از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور و با حضور اعضای جدید برگزار شد و رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق خرمشهر برای دوره ای چهار ساله معرفی گردید.

بر این اساس و با رای ۱۴ نفر اعضای حاضر هیات نمایندگان در این نشست، هانی فیصلی بار دیگر و با احراز تمامی آرا به عنوان رئیس انتخاب شد، همچنین با اجماع کل حاضرین آقایان سید مصطفی موسوی بعنوان نایب رئیس اول، مرتضی جزایری اصل نایب رئیس دوم، طاهر سلیمانی خزانه دار و عبود طیبی به عنوان منشی هیئت رییسه برای دوره چهار ساله انتخاب شدند.

یادآور می شود که انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر همزمان با سایر اتاق های کشور در روز ۱۱ اسفند ماه برگزار گردید.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید