اخبار اتاق

اولنی شماره از نشریه “بیان اقتصادی” چاپ و منتشر شد


اولین شماره فصلنامه “بیان” با صاحب امتیازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر، تبیین اهداف و برنامه های اتاق خرمشهر، معرفی ظرفیت ها و پتانسیل منطقه، معرفی تاریخچه و اعضای اتاق خرمشهر در کنار نگاهی به عملکرد دو سال گذشته این اتاق از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.
لازم به ذکر است که شماره اول این نشریه  در ۳۲ صفحه منتشر شده است و در شماره های آتی نگاهی تحلیلی، کارشناسی و اطلاع رسانی به رویدادها، معضلات و مسائل اقتصادی منطقه و کشور را در بر خواهد گرفت..
فایل کامل این نشریه در ادامه این خبر در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید