اخبار اتاق

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت بو داده


واردات دانه ذرت بوده یا پرک شده و طعم دار شده از کشور اسپانیا نیاز به مجوز و گواهی بهداشت نداشته و تنها منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ترخیص می شود.

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 394
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید