اخبار اتاق

اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خرمشهر منصوب شدند


نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اسفندماه امسال برگزار می‌شود . در آستانه این انتخابات به استناد آئین نامه انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران، ۴ نفر از اعضای ۵ نفره انجمن نظارت بر انتخابات اتاق خرمشهر از سوی هیئت نظارت اتاق ایران، و یک نفر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزیر منصوب شدند. براساس این گزارش، جناب آقایان: علی عوض زاده، حسن بهمنی، محسن عباسی و صادق باویه بعنوان نمایندگان اتاق ایران در هیئت نظارت اتاق خرمشهر تعیین گردیدند.
در اولین جلسه هیئت نظارت نیز آقای علی عوض زاده بعنوان رئیس این هیئت برگزیده و منصوب شد.
همچنین طی حکمی از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت کشور جناب آقای نظری، سرپرست سازمان صمت استان خوزستان ، به عنوان نماینده ناظر این وزارتخانه در انجمن مذکور معرفی شده است.
یادآور می شود انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، مرجع اصلی برگزاری انتخابات اتاق‌های سراسر کشور و تعیین اعضای هیات نظارت در شهرستان‌ها و تشخیص صلاحیت داوطلبان است.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید