اخبار اتاق

اطلاعیه شورایعالی مناطق آزاد در خصوص سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی


هم‌زمان با استقرار سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی در دبیرخانه شورایعای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بانام “سیفام”، که به‌منظور ارائه کلیه خدمات موردنیاز فعالین اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق یک پنجره واحد طراحی و پیاده‌سازی شده است، خواهشمند است تدبیری اتخاذ گردد تا موارد زیر در اسرع وقت انجام پذیرد.

هم‌زمان با استقرار سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی در دبیرخانه شورایعای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بانام “سیفام”، که به‌منظور ارائه کلیه خدمات موردنیاز فعالین اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق یک پنجره واحد طراحی و پیاده‌سازی شده است، خواهشمند است تدبیری اتخاذ گردد تا موارد زیر در اسرع وقت انجام پذیرد.
با توجه به اینکه خدمات متعددی نظیر اطلاع از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق، ثبت درخواست سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت در مناطق، ثبت سفارش کلاً، اظهارنامه گمرکی، ثبت درخواست ورود ماشین‌آلات و تجهیزات و … در “سیفام” طراحی و بعضاً عملیاتی شده است، مقتضی است اطلاع‌رسانی لازم برای معرفی این سامانه به فعالین اقتصادی مستقر در مناطق برای استفاده از خدمات مذکور صورت پذیرد.
ازاین‌پس کلیه فعالین اقتصادی، بنگاه‌ها، بازرگانان و واحدهای کسب‌وکار می‌بایست برای ثبت مجوزهای اقتصادی به‌منظور ثبت سفارش کالا از سامانه سیفام با آدرس  sifam.ir به‌جای سامانه قبلی به آدرس esm.freezone.ir استفاده نمایند. ازاین‌رو، مقتضی است اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبین مذکور انجام پذیرد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید