اخبار اتاق

ابلاغ لغو ممنوعیت صادرات دام زنده غیر گوشتی و پریفرم


لغو ممنوعیت صادرات دام زنده

گمرک ایران «رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد غیرگوشتی و نیز صادرات پریفرم» را ابلاغ کرد.
علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد غیرگوشتی و نیز صادرات پریفرم را ابلاغ کرد.
در قسمتی از این بخشنامه خطاب به گمرکات اجرایی آمده است: دستور فرمایید پس از اخذ تاییدیه سیستمی وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص مولد نژاد و غیرگوشتی بودن دام های صادراتی) و ضمن اعمال ضوابط قرنطینه دامی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید